De bodem is … kluitig

De bodem is … kluitig

Een belangrijk aspect van het oppervlak van de bodem is de kluitigheid. Ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is, maar iedereen begrijpt gelijk wat ik bedoel. Of er kluiten liggen, hoe groot en hoe hard die zijn, dat is iets dat onmiddellijk opvalt, vooral bij een kale kleibodem waar de aardappelen net…

De bodem is … zwart en naakt, maar afgedekt

De bodem is … zwart en naakt, maar afgedekt

De bedekte bodem van Europa is vergelijkbaar met een gesluierde islamitische vrouw: niemand mag haar schoonheid zien. Door bedekking blijft de schoonheid van moeder aarde verborgen voor het oog, terwijl ze juist zo mooi is in haar zwarte naaktheid. Europa heeft de voortgaande afdekking van de bodem op de agenda gezet als een probleem dat…

De bodem is … partieel gedifferentieerd

De bodem is … partieel gedifferentieerd

De bodem heeft drie dimensies, één naar voren, één opzij en één naar beneden. In veel milieu-onderzoek kijkt men alleen opzij en naar voren, niet naar beneden. Een landschap bijvoorbeeld is een hoofdzakelijk tweedimensionaal terrein. In een landschap heb je afstanden en oppervlaktes. Het aantal regenwormen in een akker wordt uitgedrukt per m2. De opbrengst…