Naarmate het onderwijs beter wordt, neemt de ongelijkheid toe. Dat is een moeilijk verteerbaar gegeven waar biologen mee worstelen die betrokken zijn bij discussies over gelijke kansen in het onderwijs. Toch is er een manier om er mee om te gaan. Het is een onmiskenbaar feit dat bepaalde aspecten van het intelligentiequotiënt een erfelijke basis hebben. Er is zelfs een vrij sterke erfelijke invloed; schattingen van de erfelijkheidsgraad variëren van […]

De slak moest met zijn kop naar links kijken, vond ik, naar het plaatje. Mijn boek over de evolutie van het bodemleven wordt verluchtigd met plaatjes van dieren die ik meestal overtrek van foto’s. Bij een grafiek over de evolutie van de landslakken had ik een plaatje van de zwarte wegslak gemaakt, een naaktslak die iedereen wel kent. Ik wilde de slak aan de rechterkant van het plaatje zetten, dus […]

27 aug 21

Een bioloog hoort zich nergens over te verwonderen want die weet dat in de biologie alles kan, maar toch is het wow-gehalte van de natuur soms onvoorstelbaar. Het volgende verhaal over de mijt en de das illustreert de verwondering die soms ook een bioloog ten deel valt. U kent de das, een flink uit de kluiten gewassen marterachtig roofdier met een zwart-wit gestreepte snuit. Hij komt voor op de Veluwe […]

In het dagelijks spraakgebruik is het gewoon geworden om te spreken van het “DNA” van een bedrijf, of het “DNA” van een vereniging, waarmee zoiets bedoeld wordt als de “bedrijfscultuur” of de “essentie”. Dat geeft aan dat veel mensen denken dat als je het DNA kent je ook het bedrijf kent. Maar dat is niet zo. Vaak deed ik bij een lezing het volgende gedachtenexperiment. Stel dat we vanuit de […]

Morgen gaan de palingvissers protesteren bij de Afsluitdijk, tegen de vangstbeperkingen en de aanleg van windmolens in het IJsselmeer. Als een paling zijn levensverhaal aan hen zou vertellen, wat zouden de vissers dan horen? “Ik kwam ter wereld met miljoenen broertjes en zusjes. Ik zag mijn vader en moeder nog een beetje om elkaar heen zwemmen maar al gauw verloor ik ze uit het oog. Ik denk dat ze dood […]

6 aug 21

“Mijn promotor is een dictator” zeiden sommige jonge mensen die aan de universiteit bezig zijn om hun proefschrift te schrijven. Een maand geleden maakte de NOS de resultaten bekend van een onderzoek uitgevoerd onder beginnende wetenschappers die zich voorbereiden op het behalen van de doctorsgraad, het hoogste wetenschappelijke diploma. Eerste haal je je bachelor, dan je master en daarna worden de meest talentvolle jongelui aangenomen als promovendus. Als ze na […]

Vorige week vertelde ik dat ik nog niet klaar was met mijn bezoek aan het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, waar ik oog in oog stond met het fossiel van Bèr, de mosasaurus. Bèr was een reptiel verwant aan de huidige varanen. Hij leefde in de zee, in het late Krijt, ongeveer 70 miljoen jaar geleden. De zeebodem kwam later omhoog bij de St. Pietersberg. Nu ligt Bèr in een speciale […]

Jarenlang heeft Nederland geprobeerd het fossiel van de mosasaurus terug te krijgen maar de Fransen wilden niet toegeven: “le grand animal de Maëstricht” blijft in Parijs. Heel even, in het Darwinjaar 2009, mocht het Natuurhistorisch Museum in Maastricht het originele fossiel lenen voor een tijdelijke tentoonstelling. Toen heb ik hem helaas gemist, maar vorige week in Maastricht kon ik Bèr bewonderen, een mosasaurus die gelukkig in Nederland is gebleven, nadat […]

Iedereen laat zich altijd verrassen door het verschijnsel exponentiële groei. Zelfs Mark Rutte en Hugo de Jonge moesten zich verontschuldigen voor de foutieve inschatting die ze hadden gemaakt toen vorige week bleek dat het coronavirus weer erg snel om zich heen greep. Zelfs de modellen van het RIVM hadden de snelle toename niet voorzien. Toch is het niet zo moeilijk in te zien waarom ze deze fout maakten. Als je […]

9 jul 21

Het terras wordt door veel mensen genoemd als iets dat ze tijdens die lange corona-lockdown het meest gemist hebben. Dat geldt ook voor mij en mijn vrouw. Het terraszitten was namelijk onze favoriete bezigheid. Niet zomaar een kopje koffie opslurpen en dan weer opstappen, nee, minstens twee koffie met gebak en slagroom en als het even kan nog een wijntje er achteraan en geef er ook maar wat hartigs bij. […]