De geheime boodschap van de negen

Op mijn Facebook-pagina verschijnt om de haverklap een plaatje van een klok waarbij alle twaalf cijfers zijn geschreven als wiskundige formules met alleen maar negens. Het is, denk ik, een gevolg van die vermaledijde algoritmes die gebruikt worden om ervoor zorgen dat als je eenmaal iets hebt aangeklikt je nog meer van het geklikte te zien krijgt. Of is het misschien een geheime boodschap van Meta die mij iets wil vertellen?

Om de klok te begrijpen moet je weten dat de wortel uit 9 gelijk is aan 3 en dat 3-faculteit gelijk is aan 6. Als je die regels aanhoudt kun je met alleen negens alle cijfers van de klok maken. Met andere cijfers is dat niet gemakkelijk te doen. Ik ging gelijk proberen of het met zevens of achten ook kan, maar dat lukte me niet. En dit is natuurlijk precies de reden waarom ik vermoed dat er een geheime boodschap in zit, in die Meta-klok.

Dat gevoel werd versterkt toen ik de “Regels van Negen” ontdekte. De eerste regel luidt: als je een getal vermenigvuldigt met 9 en je sommeert de cijfers van het resultaat, krijg je altijd 9. En dit geldt voor alle getallen, groot of klein. Het lijkt raadselachtig maar je kunt met een beetje algebra eenvoudig laten zien dat het een gevolg is van het feit dat 9 het laatste getal is in het decimale stelsel. En er zijn negen regels van negen! Ik ging meer sommetjes oplossen, maar des te meer ik er oploste des te meer kwamen er op Facebook tevoorschijn en des te moeilijker werden ze. Ik raakte in de ban van een wiskundige achtbaan, of moet ik zeggen een negenbaan, terwijl het eigenlijk vakantie was.

Ook buiten de wiskunde heeft 9 iets bijzonders, maar daar wordt het getal juist geassocieerd met wanorde, niet met regels. Ik moest denken aan het nummer “Revolution 9” van de Beatles, op de witte LP uit 1968. Het nummer bestaat uit 8 minuten gepingel en gekrak, achteruit gedraaide teksten en onverstaanbare stemmen. Indertijd was dit heel revolutionair. De enige verstaanbare tekst is “Number 9”, wat steeds herhaald wordt. Als je er flink stuff bij rookt en je speelt het nummer achterstevoren hoor je een geheime boodschap, namelijk Paul McCartney is dood. Er waren mensen die dat serieus namen, indertijd. Revolution 9 was een grap van John Lennon toen hij verkering kreeg met de Japanse kunstenares Yoko Ono. Zij maakte van onsamenhangende chaos haar handelsmerk. Later schreef Lennon nog een nummer met de titel “#9 Dream”, een soort liefdesverklaring aan Yoko, die in een droom tot hem komt.

Die associatie van het getal 9 met chaos wordt doorgezet in het boek van David Mitchell, “Number9Dream”. Dat boek speelt niet voor niks in Japan. Mitchell lijkt een klap van Yoko gekregen te hebben. Het getal negen komt steeds terug, vooral op cruciale momenten in het verhaal. Het boek heeft negen hoofdstukken, waarbij Hoofdstuk 9 bestaat uit een lege bladzijde. Het gaat over de angstaanjagend chaotische avonturen van een Japanse jongeman die in Tokio zijn vader zoekt maar daarbij terecht komt in het extreem gewelddadige milieu van de Japanse maffia. Zijn belevenissen zijn deels gedroomd, maar het onderscheid tussen droom en werkelijkheid is onduidelijk, precies zoals bij John en Yoko in Revolution 9 en #9 Dream. Een Number9Dream is een droom die je niet wil hebben, een droom die bestaat uit mist, chaos en angst.

Zo weet ik nu dat het getal 9 de verbinding vormt tussen de klok en het achteruitgaan van de tijd, tussen de Beatles en David Mitchell en tussen de heldere regels van de wiskunde en de chaotische werkelijkheid van alle dag. Nu begrijpt u ook hoe uw columnist door de kerstvakantie is gekomen.