Het wordt druk in de lucht, net als op aarde

De Internationale Telecommunicatie Unie, een mondiale organisatie die de radiofrequenties voor telefoonverkeer verdeelt, heeft bij een vergadering op 21 november in Sharm El-Sheikh overeenstemming bereikt over de frequenties die gebruikt kunnen worden voor het 5G-netwerk (vijfde generatie telecommunicatie). Ook in Nederland gaat dat gebeuren, zodat we nog snellere telefoonverbindingen krijgen. Maar nu blijkt dat de meteorologen daar kwaad over zijn, zo lees ik in het tijdschrift Nature van 28 november, want sommige van de aangewezen frequenties voor 5G liggen gevaarlijk dicht bij de frequenties die al gebruikt worden door satellieten om weer- en klimaatgegevens te verzamelen. Men verwacht dat de ruis rond de 5G-frequenties verstorend gaat werken op de aardobservatie door satellieten. Net als de aarde raakt de lucht overbevolkt.

Eén van de frequenties die aan 5G is toegewezen is 23,8 gigahertz, wat dicht ligt bij de 24 GHz-frequentie die gebruikt wordt voor de meting van water in de atmosfeer. De Wereld-Meteorologische Organisatie, de club van weerkundigen, vindt dat als 5G zo dichtbij komt, er voldoende waarborgen ingebouwd moeten worden om te voorkomen dat de telecommunicatie interfereert met de watermetingen, lees de buienradar. Al in mei van dit jaar hebben het Amerikaanse KNMI en de NASA de regering gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met het uitdelen van radiofrequenties. Ook andere frequenties waarmee satellieten luchtdruk, sneeuw en ijs meten kunnen verstoord worden. De weersvoorspellingen zouden wel eens 30% minder nauwkeurig kunnen worden en terugzakken naar het niveau van 1980, met ingrijpende gevolgen voor bijvoorbeeld de waarneming van orkanen in het Caraïbisch gebied. Maar de Amerikaanse regering heeft die waarschuwingen in de wind geslagen en het Amerikaanse telecom-agentschap FCC is al druk bezig om de 5G-frequenties te veilen. In Nederland starten die veilingen begin 2020. Je kunt je wel voorstellen waarom: er is veel geld mee gemoeid.

Het is een gevecht dat zich afspeelt ver van de belevingswereld van de gewone burger. De uitrol van het 5G-netwerk lijkt iets te zijn dat niemand meer tegen kan houden. In Nederland is besloten dat de plaatsing van de vele 5G-antennes in bebouwd gebied gebeurt onder de regie van het rijk en dat de gemeentes (net als bij de luchtvaart) er niets over te zeggen hebben. Het is één van de voorbeelden van de schandalige manier waarop het rijk tegenwoordig met de gemeentes omgaat. Gemeentes krijgen meer en meer taken die ze voor steeds minder geld moeten uitvoeren en als ze vanwege capaciteitstekort af en toe een oogje dichtknijpen bijvoorbeeld bij het controleren op tegenprestaties voor een bijstandsuitkering krijgen ze nog op hun kop ook.

Voor de uitrol van 5G worden de gemeentes verplicht om mee te werken aan het afgeven van vergunningen voor de plaatsing van zendmasten op bushokjes, straatlantaarns e.d., terwijl het toch de gemeentes zijn die geacht worden de regie te voeren over de aankleding van de openbare ruimte. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft in juli haar zorgen richting de Tweede Kamer uitgesproken maar of daar iets mee gaat gebeuren is voorshands onduidelijk.

Ik moet nog zien of de 5G-industriëlen hun uitrol erdoor krijgen, want het voordeel voor de consument is helemaal niet zo duidelijk. Nou ja, je kunt Netflix kijken op je mobiel terwijl je in de trein of de bus zit. Maar is het niet beter om gewoon even rustig te zitten en om je heen te kijken? Als je boer bent in het buitengebied heb je meer aan een goede glasvezelkabel lijkt mij. Het probleem is natuurlijk dat de aanleg van glasvezelkabels in het landelijk gebied veel geld kost terwijl de verkoop van radiofrequenties hopen geld oplevert.

Toch, als de weersvoorspellingen verslechteren bij de introductie van 5G moet ik nog zien wie er aan het langste eind trekt. Daarom was ik blij met de actie van de meteorologen.