Regelmatig geef ik publiekslezingen en congreslezingen over allerlei onderwerpen uit de evolutiebiologie, ecologie, bodembiologie en milieutoxicologie. Hier tref je een lijst aan van activiteiten, met waar mogelijk links naar de organiserende instantie of het programma.

Agenda

Geen lezingen in het vooruitzicht

Archief

datum lezing
  • 27 juni 2022
  • The soil as an evolutionary transition zone

   Lecture at the NLSEB PhD/Postdoc meeting, Akoesticum, Ede

  • 22 april 2022
  • Evolutie van de loop

   Lezing voor Club van 100, Atletiekvereniging Edam-Volendam

   Rechtop lopen is wat de mens als eerste onderscheidt van de mensapen. De tweebenige voortbeweging is al 6,5 miljoen jaar geleden ontstaan maar in de loop van de tijd steeds meer verfijnd. Ons lichaam is op talloze punten aangepast, maar ook op veel punten niet. Wat is de evolutionaire winst- en verliesrekening waar de hardloper rekening mee moet houden?

   https://www.avedam.nl/index.php?page=algemeen&cat=cv100

  • 22 maart 2022
  • Evolutie door catastrofes?

   Lezing in de Zinspiratie-serie van de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV), Naarden-Bussum

   Nico van Straalen: Evolutie door catastrofes ?

    

   De evolutie van het leven wordt niet alleen gekenmerkt door stapsgewijze vooruitgang maar ook door catastrofes. De Fransman Georges Cuvier, de grondlegger van de moderne paleontologie, benadrukte in zijn “Discours sur les révolutions de la surface du globe” uit 1830 dat de aarde levensvormen heeft gekend die nu niet meer bestaan en door enorme catastrofes uitgestorven zijn. De organismen zelf zouden onveranderlijk zijn.

   Deze visie paste bij het Bijbelse verhaal van de zondvloed. Cuvier kwam in conflict met zijn collega Jean-Baptiste de Lamarck die stelde dat soorten wel veranderen, doordat ze zich aanpassen aan het milieu en die aanpassingen doorgeven aan hun nakomelingen. Darwin formuleerde in 1859 de moderne versie van de evolutietheorie door natuurlijke selectie.

   Door het succes van het Darwinisme lijkt de catastrofetheorie van Cuvier nu vergeten, maar paleontologen als S.J. Gould hebben elementen daarvan overgenomen en geïncorporeerd in het concept “gepunctueerde equilibria”.

   De lezing is een reis langs enkele grote namen in de ontwikkeling van de evolutietheorie onder het thema “catastrofe of aanpassing”. En is de catastrofetheorie ook van toepassing op de evolutie van de mens?

  • 13 augustus 2021
  • The unity of soil health, ecosystem health and human health

   International webinar for UNIKA Soegijapranata, Semarang, Indonesia

  • 03 mei 2021
  • Lecture at SETAC Europe Annual Meeting 2021

   A simple integrated exposure – effect criterion for use in chemical risk assessment

   Lecture on behalf of the Association of Retired Environmental Scientists (ARES, Odijk). The conference is completely online and lectures can be viewed by participants over the internet at designated times per session.

   Abstract:

   The environmental risk assessment of new chemicals conducted under the REACH framework and elsewhere requires input of two types of criteria: an estimate of the expected concentration in environmental compartments (PEC) and the expected threshold level for ecological effects (NEC). The risk is then estimated from PEC/NEC. However, both PEC and NEC come with considerable uncertainties, i.e. they are stochastic variables and follow a probability density distribution. Rather than comparing the mean PEC with the mean NEC, one would like to take the variation in both criteria into account. This can be done by considering the convolution integral of the PEC and the NEC distribution. There is a straightforward formula for this, which was derived before by Aldenberg et al. (2002). This has now been implemented in the SIMPLEBOX framework in the module SimpleBoxTreat4SOLUTIONS and is suggested for consideration in the EUSESvs2 and EUSESvs3 risk assessment packages. In the SOLUTIONS project we have made sample calculations derived from distributions of possible exposure concentrations in EU water as well as data on distributions of EC50 values for aquatic organisms, for the same chemicals. The convolution integral, which we call “toxic pressure” (TP) is estimated for a large number of chemicals. We propose a cut-off value of 10–6 as a negligible risk threshold. Our new method avoids the disputable properties of the commonly used risk quotient and includes the variation and uncertainty in both exposure and effect assessment. The method is proposed for inclusion in the REACH framework.

  • 17 april 2020
  • De evolutie van de loop

   Lezing Club van 100, Atletiekvereniging Edam

  • 05 maart 2020
  • Het microbioom in de evolutie van de dieren

   Lezing voor HOVO, Leiden

  • 15 januari 2020
  • Samenwerking – waarom zouden we? Een evolutionair perspectief

   Lezing voor de Koninklijke Groote Industrieele Club, Dam 27, Amsterdam

   Samenwerking omvat vaak het toegeven aan een ander zonder direct eigen gewin. Veel mensen denken dit in strijd is met het principe van Charles Darwin, omdat natuurlijke selectie alleen eigenschappen zou bevorderen die leiden tot een maximale winst voor het individu. Toch zijn er ook voor samenwerking goede verklaringen te geven die passen binnen de moderne evolutietheorie: wederkerig altruïsme, verwantenselectie en sterke wederkerigheid.

  • 13 oktober 2019
  • Leeft het?

   SORRY, DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST

   Lezing bij Lustwarande, openluchttentoonstelling voor hedendaagse kunst, 13 oktober, Faculty Club, Tilburg

   De vraag wat leven is houdt biologen al bezig zolang ze leven. Schrödinger schreef zijn beroemde boekje “What is Life?“ in 1944 en die vraag heeft velen geïnspireerd: er zijn intussen minstens 100 verschillende definities van het leven. Is het informatie, is het DNA, is het stofwisseling of voortplanting? De vraag wordt vooral gesteld in het kader naar de zoektocht naar buitenaards leven. Als we een sonde het heelal in sturen en die ziet iets, of als we radiosignalen ontvangen die misschien iets betekenen, hoe stellen we dan vast dat het om leven gaat? Een standpunt dat ik zelf onderschrijf is dat een definitie van het leven juist onwenselijk is bij zo’n zoektocht. Als je het leven vastpint op bepaalde kenmerken loop je grote kans om leven dat je niet kent niet te herkennen. Kunnen kunstenaars helpen met ons te ontdoen van al te nauwe definities? Op die vraag wil ik reflecteren aan de hand van de sculpturen van Isabelle Andriessen.

  • 10 oktober 2019
  • Dilemmas in the assessment of gene-edited crops

   Lecture at COGEM symposium Gene-edited Crops,

   https://www.cogemsymposium.nl/en/home

   The revolutionary innovations in plant biotechnology since 2005 have created prospects for genetically engineered crops that are essentially different from plants bred through traditional genetic modification. The risks for human health and the environment for crops obtained through new plant breeding techniques, are, however, still evaluated under regulations that were developed in the days of classical, vector-based plant breeding. This creates a tension between ongoing scientific developments and regulatory frameworks that is not sustainable in the long term. The Netherlands Commission on Genetic Modification (COGEM) has addressed this tension in its “Trend Analysis Biotechnology” of 2016. In addition COGEM has advised the Ministry to consider gene-editing as a form of directed mutagenesis, to evaluate a gene-edited crop on the basis of its genetic and phenotypic properties (rather than on how it was made), and to consider the natural range of variation within a sexually compatible group of plants as a basis for evaluating the “foreignness” of new genetic elements. In the coming years, the challenge will be how to strike a reasonable balance between new scientific insights and regulatory precaution while maintaining the trust of the general public.

    

  • 16 januari 2019
  • Het microbioom in de evolutie van de dieren

   Clubcollege bij KIGC, Amsterdam

  • 30 november 2018
  • Brains, Buildings and Business

   CLUE+ symposium, Vrije Universiteit

  • 24 november 2018
  • The circle of life

   Lezing bij de reünie van Gyrinus natans, 13e lustrum

  • 23 november 2018
  • De boer en de dominee – Petros Bergalezing, over de relatie tussen religie en evolutie. Plaats: Nicolaaskerk Edam, Voorhaven 124
  • 13 november 2018
  • Onze relatie met de neanderthaler – Lezing voor Natuurkundig Genootschap Wessels Knoops

   Neanderthalers worden vaak afgebeeld als woestelingen, maar ze waren goed aangepast aan hun omgeving, hebben de beheersing van het vuur uitgevonden en hadden een eigen kenmerkende cultuur van stenen werktuigen. Toch waren ze cognitief de mindere van de mens. Neanderthalers hebben gedeeltelijk samengeleefd met de mens en die samenleving is gepaard gegaan met kruisingen, blijkt uit de analyse van oud DNA. Wat hebben wij daarvan overgehouden en hoe heeft dat ons menszijn veranderd? Hotel Haarhuis, Arnhem, http://www.wesselknoops.nl.

  • 29 mei 2018
  • Wetenschapsdebat De Maakbare Mens

   Paneldiscussie onder leiding van Hedwig van Driel in het kader van de Stripdagen Haarlem

   Over 200 jaar Frankenstein en de moderne biotechnologie

   Doelenzaal van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Haarlem

  • 15 mei 2018
  • “Van Eva’s appel naar oranje petunia’s. Wat heeft de mens met de planten gedaan?”

   Lezing voor Het Nut i.s.m. Tuindersvereniging Edam, De Zwaan, Edam

  • 01 mei 2018
  • “Microbiële interacties als drijvende kracht achter de ecologie en evolutie van dieren”

   Lezing voor het Gezelschap Senioren VU (GSVU), 14:00 – 15:00 uur in het Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, zaal 2A24

  • 24 februari 2018
  • Keynote lecture

   Keynote lecture at the 14th International Conference of the Egyptian Society of Experimental Biology, Cairo, Egypt

  • 10 november 2017
  • Afscheidscollege Vrije Universiteit

  • 20 september 2017
  • HRM policy and the strive for scientific excellence

   – Lecture at a meeting with Danish CEOs, Vrije Universiteit Amsterdam

  • 23 augustus 2017
  • Evolueren wij nog?

   – Publiekslezing op Noorderzonfestival, Groningen

  • 08 juni 2017
  • How to publish a world-class paper. A reviewer’s perspective

   – Lecture at UB Seminar, Vrije Universiteit Amsterdam

  • 20 augustus 2012
  • Lowlands