Evolutie door catastrofes?

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 22 maart 2022
20:00 - 22:00

Categorieën


Lezing in de Zinspiratie-serie van de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV), Naarden-Bussum

Nico van Straalen: Evolutie door catastrofes ?

 

De evolutie van het leven wordt niet alleen gekenmerkt door stapsgewijze vooruitgang maar ook door catastrofes. De Fransman Georges Cuvier, de grondlegger van de moderne paleontologie, benadrukte in zijn “Discours sur les révolutions de la surface du globe” uit 1830 dat de aarde levensvormen heeft gekend die nu niet meer bestaan en door enorme catastrofes uitgestorven zijn. De organismen zelf zouden onveranderlijk zijn.

Deze visie paste bij het Bijbelse verhaal van de zondvloed. Cuvier kwam in conflict met zijn collega Jean-Baptiste de Lamarck die stelde dat soorten wel veranderen, doordat ze zich aanpassen aan het milieu en die aanpassingen doorgeven aan hun nakomelingen. Darwin formuleerde in 1859 de moderne versie van de evolutietheorie door natuurlijke selectie.

Door het succes van het Darwinisme lijkt de catastrofetheorie van Cuvier nu vergeten, maar paleontologen als S.J. Gould hebben elementen daarvan overgenomen en geïncorporeerd in het concept “gepunctueerde equilibria”.

De lezing is een reis langs enkele grote namen in de ontwikkeling van de evolutietheorie onder het thema “catastrofe of aanpassing”. En is de catastrofetheorie ook van toepassing op de evolutie van de mens?