Nico van Straalen

“De biologie is een onuitputtelijke bron van inspiratie. De samenhang tussen al die soorten om ons heen, klein en groot, hoe de natuur werkt en door evolutie verandert, hoe het menselijk lichaam zich ontwikkelt, het zijn zulke fascinerende onderwerpen dat ik nog steeds niet uitgestudeerd ben.” Nico van Straalen is bioloog, gespecialiseerd in evolutie met bijzondere belangstelling voor de evolutie van de mens. Hij schrijft columns en boeken die de wetenschap dichter bij de mensen proberen te brengen. Hij is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij onderwijs geeft aan studenten biologie en biomedische wetenschappen. Moleculaire ecologie, evolutiebiologie, zoölogie, toxicologie en milieuwetenschappen zijn enkele van de vakken die hij verzorgt. Nico was ook jarenlang afdelingshoofd en gaf leiding aan een succesvol onderzoeksprogramma naar de evolutie van ongewervelde dieren in de bodem en hun aanpassingen aan bodemverontreiniging. Dit onderzoek leidde tot een nieuw systeem voor de beoordeling van de risico’s van giftige stoffen. Samen met collega’s begeleidde hij een lange reeks promovendi op het gebied van de milieutoxicologie en moleculaire ecologie. Na zijn pensionering blijft Nico actief als docent en publicist. U kunt een beroep op hem doen voor cursussen en lezingen.

Nico van Straalen: 40 jaar plezier en plichtsgevoel (artikel VU Magazine)

Nieuw: Encyclopedie van de evolutiebiologie


Bestel nu op https://shop.ensie.nl.

Recente columns


Eerstvolgende lezing


12 februari 2023
Evolueren wij nog? Evolutie van het menselijk lichaam

Lezing met bier in Darwin-café, op de geboortedag van Charles Darwin

Proeflokaal café Rad van Wageningen, 1e Kloostersteeg 3, Wageningen

Alle onderdelen van het menselijk lichaam, van de tenen tot de hippocampus, van de penis tot het sleutelbeen, hebben hun eigen evolutionaire geschiedenis. De studie van menselijke organen leert ons veel over hoe evolutie werkt.


Nico van Straalen


info@nicovanstraalen.nl