Adams rib kan ook iets anders zijn

Na afloop van mijn lezing over de evolutie van het menselijk lichaam spraken verschillende mensen mij aan om hun favoriete orgaan onder de aandacht te brengen. Ik had namelijk aangekondigd dat ik van plan was een boek te schrijven over de evolutionaire geschiedenis van de diverse onderdelen van het menselijk lichaam. “Waarom niet ook de penis? Dan kunt u gelijk iets zeggen over het penisbot”.

Biologen weten dat veel zoogdieren een bot hebben in hun penis. Overduidelijk kan zo’n bot het binnendringen van de penis ondersteunen en ook helpen om het zaad diep bij de vrouw naar binnen te brengen. Wij, ik bedoel dan de mannen, hebben zo’n bot niet, wij moeten het hebben van een zwellichaam dat met bloed gevuld wordt bij een erectie.

Het penisbot is al vroeg in de evolutie van de zoogdieren ontstaan en bij de Afrikaanse en Aziatische apen snel geëvolueerd en groter geworden. Vervolgens is het bij de mensapen weer kleiner geworden. Zowel chimpansee als gorilla hebben een penisbotje, maar het is vrij klein, je kunt je zelfs afvragen of het iets bijdraagt aan de daad.

Als je alle apen bij elkaar neemt is er een verband tussen de lengte van het penisbot en de tijdsduur van de intromissie. In gewoon Nederlands: soorten die hem er heel lang in houden hebben een groot penisbot. Lange copulaties komen voor bij soorten die het doen met veel verschillende partners. De man zal in zo’n geval zo lang mogelijk in de vrouw blijven zitten, om zijn zaad de kans te geven de vrouw te bevruchten en te voorkomen dat het verdrongen wordt door een andere man. Maar de mens evolueerde in een gezinssituatie, met een sterke binding tussen man en vrouw; de kans dat andermans zaad met dat van jou moet concurreren was in die situatie vrij klein en daarom hebben wij een korte copulatie zonder penisbot.

Nu had degene die mij aansprak een artikel gelezen over de rib van Adam. In het boek Genesis wordt zoals bekend verteld dat God Adam in slaap bracht, een rib uit zijn lichaam wegnam, het vlees sloot en uit de rib een vrouw maakte. De Amerikaanse theoloog Ziony Zevit beweert nu dat Eva niet gemaakt is van de rib van Adam, maar van zijn penisbot. Het gaat hem er niet om aan te tonen dat het Bijbelverhaal niet klopt, maar om wat de schrijver van de Bijbel bedoeld heeft en hoe je dat moet vertalen.

Het draait om het Hebreeuwse woord “tsela” dat in de klassieke Bijbeltekst vertaald wordt met “rib”. Maar volgens Zevit betekent dit woord “ledemaat” en kan het slaan op armen, benen of … de penis.

In de interpretatie van Zevit zou de schrijver van de Bijbel zich verwonderd hebben over de afwezigheid van een penisbot bij de mens. De schepping van Eva geeft daarvoor de verklaring. En aan de onderkant van de penis loopt een streng, die verklaart waarom in de Bijbel sprake is van de “sluiting van het vlees”. En de schrijver van de Bijbel zal toch geweten hebben dat mannen evenveel ribben hebben als vrouwen?

Het is op zich een sluitend verhaal, maar het gaat er wel van uit dat men vroeger de mens zag in relatie tot de zoogdieren en dat een verschil tussen mens en dier om een verklaring vroeg. Dat lijkt niet logisch, omdat de mens traditioneel gezien werd als volkomen los staand van de dieren. Je kunt toch niet aannemen dat de schrijver van de Bijbel de evolutiegedachte ondersteunde? De interpretatie van Zevit lijkt me typisch iets dat je krijgt als je onze moderne inzichten loslaat op de Bijbel.

Hoe het ook zij, ik heb voldoende stof om in mijn toekomstige boek over de evolutie van het menselijk lichaam de afwezigheid van een penisbot een plek te geven.