Columns

Nico van Straalen schrijft en schreef de volgende columns:

E = mc2

Elke vrijdag schrijf ik een column in de regionale dagbladen van Holland Media Combinatie (Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad, Gooi- en Eemlander e.a.). De oudere columns (2007 – 2016) zijn gebundeld verschenen (kijk onder boeken). Hier vind je de recentere columns uit de wetenschapsbijlage E = mc2.

Nieuwste columns

De bodem is…

Deze columns verschenen in het tijdschrift Bodem (2008-2011), een blad over bodembescherming, bodembeleid en bodemsanering. Onder de titel “De bodem is …” belicht ik steeds een bepaald aspect van de bodem.

Nieuwste columns

Nico van Straalen kruipt in de huid van…

Deze columns verschenen in 2008 en 2009 in het tijdschrift Entomologische Berichten, een maandblad voor insectenliefhebbers, onder de titel: “Nico van Straalen kruipt in de huid van …”. In de columns komen geleedpotige dieren aan het woord die met elkaar een voedselketen vormen.

Nieuwste columns

Natator

In deze columns belicht ik personen die zowel schrijver als bioloog zijn. Ze verschijnen in het studentenblad Natator, van de biologenvereniging Gyrinus natans aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nieuwste columns

Diversen

Teksten gemaakt voor diverse gelegenheden.

Nieuwste columns

Nieuw: Encyclopedie van de evolutiebiologie


Bestel nu op https://shop.ensie.nl.

Recente columns


Eerstvolgende lezing


06 oktober 2022
Evolutionaire anatomie van het menselijk lichaam

Lezing voor Betapartners, Vrije Universiteit Amsterdam

Het menselijk lichaam is het resultaat van een lang evolutionair proces waarbij voortdurend de ontwikkeling van bevruchte eicel naar volwassen individu is bijgesteld. Daarbij zijn sommige onderdelen afgedankt of verloren gegaan, terwijl andere organen een nieuwe functie hebben gekregen. Tijdens de vroege ontwikkeling wordt soms gebruik gemaakt van voorouderlijke functies die in het volwassen lichaam niet meer bestaan. Deze evolutionaire geschiedenis is nog op talloze punten te zien in de embryologie en de anatomie. Zo is de studie van de humane anatomie tegelijkertijd een studie in de evolutionaire ontwikkelingsbiologie.


Nico van Straalen


info@nicovanstraalen.nl