Columns

Nico van Straalen schrijft en schreef de volgende columns:

E = mc2

Elke vrijdag schrijf ik een column in de regionale dagbladen van Holland Media Combinatie (Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad, Gooi- en Eemlander e.a.). De oudere columns (2007 – 2016) zijn gebundeld verschenen (kijk onder boeken). Hier vind je de recentere columns uit de wetenschapsbijlage E = mc2.

Nieuwste columns

De bodem is…

Deze columns verschenen in het tijdschrift Bodem (2008-2011), een blad over bodembescherming, bodembeleid en bodemsanering. Onder de titel “De bodem is …” belicht ik steeds een bepaald aspect van de bodem.

Nieuwste columns

Nico van Straalen kruipt in de huid van…

Deze columns verschenen in 2008 en 2009 in het tijdschrift Entomologische Berichten, een maandblad voor insectenliefhebbers, onder de titel: “Nico van Straalen kruipt in de huid van …”. In de columns komen geleedpotige dieren aan het woord die met elkaar een voedselketen vormen.

Nieuwste columns

Natator

In deze columns belicht ik personen die zowel schrijver als bioloog zijn. Ze verschijnen in het studentenblad Natator, van de biologenvereniging Gyrinus natans aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nieuwste columns

Diversen

Teksten gemaakt voor diverse gelegenheden.

Nieuwste columns

Nieuw: Boek over het bodemleven


Bestel nu op www.routledge.com/9781482231236

Recente columns


Eerstvolgende lezing


23 oktober 2024
De bodem: biodiversiteit onder het maaiveld

Lezing voor KNNV Alkmaar Den Helder

De bodem is het medium waarop we leven en waarvan onze voedselproductie afhankelijk is. Tegelijkertijd wordt de bodemgezondheid over de hele wereld bedreigd door erosie, verdroging, overdadige afdekking, stikstofdepositie en vervuiling. Er is een internationale beweging gaande onder de kreet: “Red onze bodems!” De Europese Unie heeft eindelijk een Kaderrichtlijn Bodem aangenomen. Maar de bodem krijgt nog niet de bescherming die ze verdient. Onder het maaiveld leeft een complexe wereld van bacteriën, schimmels en kleine kruipende en gravende dieren. Ze maken gangen en tunnels, ze vreten humus en dode planten, ze knabbelen aan plantenwortels en verwerken kadavers en mest. Hun activiteit is essentieel om de bodem gezond te houden en de kringlopen in de natuur te ondersteunen. Bovendien zijn er vele ziekteverwekkers die tijdens een deel van hun leven in de bodem verkeren. Daarom is goed bodembeheer essentieel voor de menselijke gezondheid.


Nico van Straalen


info@nicovanstraalen.nl